Erkek Bebek İsimleri

Herhangi bir anneye “hayatta en mutlu olduğun gün hangisidir?” diye bir soru yöneltildiği zaman %99.9 annelerin vereceği cevap aynı olacaktır!

Tabii ki “doğum yaptığım gün, yavrumu kucağıma aldığım gündür!” olacaktır.

Hayatımızda ki en güzel ve en değerli varlığımız elbette çocuklarımızdır. Çocuk sahibi olmak, dünya’nın en güzel ve duygulu hissidir. Hayatımıza yeni katılacak olan adaylar, henüz dünyanın ne olduğunu, nasıl bir yer olduğunu bilmezler, iyisi ile kötüsü ile dünyada neler yapacağını kestiremeyen bireyler dünya nüfusuna giriyorsa, bunun sevincini anlatacak bir şey bulamayız. Buraya kadar hepsi güzel, daha da güzel olan ise bebeğe verilecek isimdir.

Bebeklere verilecek isimler anne, baba arasında zevkli tartışmalara yol açarken bazı aile bireyleri de bu tartışmalara müdahil olmak isterler ama son kararı yine verecek olanlar ise anne ve babalardır. Bebeğe verilecek isim konusunda ciddi olunmalıdır. Bebekler bebekken aldıkları bu isimleri bir ömür boyu taşıyacaklardır. Bu yüzden konulacak ismin ne kadar önemli olduğunu belirtelim.

Erkek bebeklerinize vereceğiniz isimler konusunda araştırma yaparken dikkat etmeniz gereken konu, modern, kültürünüze yakın, kulağa hoş gelen ve anlamı güzel olan isimlerden yana tercih yapmanızdır. Elbette her anne-baba çocuklarına en güzel isimleri vermek ister. Bizler bu konuda son zamanlarda erkek bebeklere verilen isimler hakkında bir liste oluşturduk. Bu listeyi sizlerle paylaşarak, arasından bir isim seçerek bebeğinize vermenize yardımcı olacağız.

EN GÜZEL ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.

Adnan : Üstün insan.

Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.

Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.

Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.

Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.

Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.

Alişir : Aslan Ali.

Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

Alper : Cesur asker, yiğit asker.

Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Âmir : İmâr eden.

Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.

Arda : Asa

Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.

Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.

Atalay : Tanınmış, ünlü.

Atâullah : Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

Avşar : İşi hemen yapan.

Aykan : Kanı parlak ve canlı.

Aykut : Armağan, mükafat, ödül.

Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

Ayvaz : Koca, eş.


B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.

Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.

Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.

Barın: Güç, Kuvvet

Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.

Batu : Güçlü, kudretli.

Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.

Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.

Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.

Behram : Merih yıldızı.

Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.

Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.

Bektaş : Akran, eş.

Bera : Fazilet, meziyet sahibi.

Berkan : Şakıyan, parıldayan.

Berkin : Güçlü, sağlam.

Beşer : İnsan.

Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.

Bilal : Su.

Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.

Bişr : Güler yüzlü.

Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.

Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.

Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

Bülent : Yüksek, yüce, uzun.


C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.

Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.

Can : Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

Candar : Silahlı asker.

Caner : Can dostu.

Canib : Yan, taraf, yön.

Cantekin: Biricik can, can şehzade

Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.

Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.

Cezmi : Azimli, kararlı.

Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.

Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan : Genç, taze, delikanlı.

Cihanşah : Dünyanın padişahı.

Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.

Cüneyt : Küçük asker, askercik.


D Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.

Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

Dânâ : Çok bilen, bilgili.

Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.

Danişmend : Bilgili, âlim.

Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.

Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.

Doğan : Atılgan ve yiğit.

Dülger : Marangoz.


E Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Ecmel : En güzel, en yakışıklı.

Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.

Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.

Edhem : Kara donlu, yağız at.

Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.

Efken : Atıcı, yıkıcı.

Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.

Ekmel : En olgun, mükemmel.

Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.

Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.

Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.

Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.

Enes : İnsan.

Engin : Uçsuz bucaksız deniz.

Enver : Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.

Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.

Erdem : Fazilet.

Ergün : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.

Erhan : Yiğit hakan.

Erkam : Rakamlar, isimler.

Erkan : Esaslar, direkler, reisler.

Erkin : Bağımsız hareket eden.

Erman : Arzusu, isteği olan.

Erol: Sözünde duran er.

Ertuğrul : Temiz, yürekli, doğru insan.

Esat : Çok uğurlu ve mutlu.

Esed : Aslan, gazanfer, cesur.

Esved : Siyah, esmer.


H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Habbab : Seven, sevgili, dost.

Habil : Yumuşak ve temiz huylu.

Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.

Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.

Hafid : Torun.

Hakan : Türk hükümdarı.

Hakem : Hüküm veren.

Haki : Hikaye eden, anlatan.

Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.

Haldun : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.

Halife : Birinin yerine geçen .

Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.

Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.

Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.

Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.

Hamza : Aslan, heybetli, azametli.

Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Hanefi : İstikamet üzere olan.

Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.

Hasan : Güzel, iyi, hoş.

Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.

Hasibi : Cömert, hayırhah.

Hasin : Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.

Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.

Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.

Hayali : Hayal eden.

Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.

Hayrani : Hayran olan.

Hayreddin: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.

Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Haşmet : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.

Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.

Hızır : Yeşil.

Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.

Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.

Himmet : Lütfeden, gayret eden.

Hişam : Haya eden, utanan.

Hud : Büyük, çok hürmet eden.

Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.

Hurşid : Güneş.

Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet : Senet, vesika, delil.

Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.

Hüdayi : Hüdânın kulu.

Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.

Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.

Hüseyin : Küçük güzel.

Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.

Hüveyda : Apaçık, belli, besbelli.


I-İ Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Ilgaz Atın dört nala koşması. Hücum, akın.

Ilgın Serap, belli belirsiz görünme.

İlbey: Ülkenin beyi, Orhan Gazi döneminde bir salla Rumeli`ye geçen Türk savaşçılarından, Rumeli de bir çok yeri alan kişi

İlkan: İran`da İlhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran Türk

İlke: (İlk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, Uyulması gereken davranış kuralı

İlker: (Doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek

İmre: Dost, arkadaş, ağabey

İmren: (“İmrenmek”ten buyruk) beğenilen bir şeyin benzerini edinme İsteği, imrenme

İnal: Güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han

İhsan : Hakkından fazlasını veren.

İlhami : İlham sahibi.

İlker: İlk erkek çocuk.

İmam : Nümune, rehber, önder, başkan.

İslam : Müslüman, Hakka teslim olan.

İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.

İzzet : Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.


K Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Kağan Hanların hanı, hükümdar.

Kayra Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan

Kerem 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Kıvanç Övünç, iftihar

Korcan Ateşli, canlı, hareketli kimse.

Kutay Kutlu, uğurlu ay.

Karan Kahraman, yürekli.


L Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Laçin Bir cins şahin. Sarp, yalçın


M Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Melih Güzel, şirin, sevimli.

Meriç Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.

Mert Özü sözü doğru olan.

Mete Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)


N Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Nuyan Soylu kişi, Noyan

Nüvit İyi haber, müjde. Ogün belirli bir günde doğan

Nüzhe Neşe, ferahlık, sevinç oflaz Eksiksiz, tam, gürbüz, yakışıklı, becerikli, eflatun.


O Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Oğulcan Can oğul

Oğuz Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı.

Okan Anlayışlı

Okanay Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay

Olcay Baht, talih, şans. Bahtlı, talihli.

Olcaytuğ Hulagu’nun torunlarından argun’un oğlu, ilhanlı hükümdarı

Onur İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref


Ö Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Ömer Yaşama, yaşayış; hayat, canlılık

Ömür Yaşayış, hayat

Özgen Özü geniş, rahat, sakin kimse.

Özgü Kutsal. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.

Özgün Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.


P Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Pamir Güçlü kimse

Pars Becerikli, atılgan

PolatÇelik. Güç, kuvvet

Poyraz Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Kuzey yönü

Pusat Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah


R Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Ruşen : Aydın, parlak, belli, aşikar, apaçık, ortada.

Ruzenin : Çiçek gibi güzel yüzlü.

Rüveyda : Hoş, ince, nazik.

Rüveyha : İncelik, zariflik.


S Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Salih Elverişli, iyi, uygun, yakışır. Yetkisi hakkı olan. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan

Samet Sonsuz, ebedi

Sarp Çetin, sert, şiddetli. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç

Selçuk Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli

Selim Sağlam, kusursuz, doğru

Sanberk Ünü sağlam

Safa Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen

Sarp Geçilmesi çıkılması güç, çok dik


Ş Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Şafak Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık

Şahan Şahin

Şahbey Üstün nitelikli, saygın, yüce.

Şahdar Dallı, budaklı ağaç.

Şimşek Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse


T Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Tamer Tümüyle nitelikli kişi.

Tarık Sabah yıldızı, Venüs.

Taylan İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse (genç) Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak.

Teoman Hun İmparatoru Mete´nin babası.

Tolga Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

Tansu Şafağın aydınlattığı su.

Tardu Armağan, hediye.


U-Ü Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Uğur Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı

Ulaş Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş

Umur Görgü, bilgi, deneyim

Umut Ummaktan doğan güven duygusu, ümit

Uras/ Uraz Talih, şans

Ülker Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.

Ümit Umut


V Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Vedat Sevgi, dostluk.

Vefa Sözünde duran, dostluğu sürdüren.

Veli Ermiş, eren.


Y Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Yalım Alev, ateş uzantısı.

Yalın Gösterişsiz, süssüz, sade

Yamaç Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır, karşı.

Yağız Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri.


Z Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Zade Evlat, oğul

Zeki Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi